Schedule

Day (10am to 7pm)

SUNDAY MONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAYSATURDAY 
RitaEmilyTracyMikaMika(start 3pm)TracyEmily
HannaMichelleKittyBellaSherryRitaDiamond
EmilyKeyshiaSherrySkySkyKittyRita
Diamond (1pm)HannaRitaKeyshiaTracyDiamondMika
TracyKittyHannaRitaHannaHelenHanna
MikaMika(3pm)Sky
Jessica
Diamond
Tracy
Hanna
Kitty
Rita
Bella
Sky
Hanna
Emily
Kitty
Sky

Night(7pm to 2am) *Fri+Sat Open Till 4am*

SUNDAYMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAYSATURDAY
RitaEmilyHannaHannaRitaEmilyRita
DiamondHannaSophiaBella MikaBellaSherry
HannaMikaKittyDiamondEmilyKeyshiaKeyshia
TracySophiaSherryKeyshiaSherryRitaMika
EmilyDiamondBella,RitaSkyKittyEmily
KeyshiaMichelleDiamond
Jessica
MikaDiamond
Hanna
Tracy
Mika
Kitty
Diamond
Sky